អាជ្ញាធរជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែន

១-អំពីអាជ្ញាធរជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែន

ក-គោលដៅ

        យុទ្ធសាស្រ្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្រោមការដឹកនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សំដៅកសាងខ្សែព្រំដែនមួយច្បាស់លាស់ជាមួយប្រទេសជិតខាង ទាំងព្រំដែន​គោកនិងព្រំដែនសមុទ្រ ក្នុងគោលដៅរក្សាឱ្យបានផ្ទៃដី ១៨១ ០៣៥ គ.ម២ ដើម្បីទុកជាមរតកសម្រាប់កម្ពុជាជានិច្ចនិរន្តរ៍។

ខ-សមិទ្ធផលសម្រេចបាន

១-ព្រំដែនជាមួយវៀតណាម មានប្រមាណជា ១ ២៧០ គម៖
  • ឯកភាពលើខ្សែព្រំដែនបានប្រមាណជា ៨៤%។ នៅសល់១៦% កំពុងបន្តដោះស្រាយ។
  • បោះបង្គោលព្រំដែនធំ នៅតំបន់ឯកភាពគ្នាបានចប់ ១០០%។
  • បោះបង្គោលព្រំដែនបំពេញបន្ថែម និងបង្គោលតម្រុយព្រំដែន នៅតំបន់ឯកភាពគ្នាបាន ៩៩,៩៤%។
២-ព្រំដែនជាមួយឡាវ មានប្រវែងប្រមាណជា ៥៤០ គម
  • ឯកភាពលើខ្សែព្រំដែនបានប្រមាណជា ៨៦%។ នៅសល់ ១៤% កំពុងបន្តដោះស្រាយ។
  • បោះបង្គោលព្រំដែនបានចំនួន១២១ បង្គោល ស្មើនឹង ៨៤% នៃបង្គោលព្រំដែនសរុបចំនួន១៤៥។

៣-ព្រំដែនជាមួយថៃ មានប្រវែងប្រមាណជា ៨០៥ គម
  • បញ្ចប់បានទាំងស្រុងការរុករកបង្គោលព្រំដែនចាស់ បោះដោយគណៈកម្មការចម្រុះកំណត់ព្រំដែនរវាងឥណ្ឌូចិន និង
    សៀម។
  • រកឃើញបង្គោលព្រំដែនចាស់ទាំង ៧៣ ដែលបោះនៅដើមសតវត្សទី១៩ និងទី២០ នៅតាមបណ្តោយព្រំដែនកម្ពុជា-ថៃ។

២- ការងារសិក្សាស្រាវជ្រាវ

៣-ការងារចរចាដោះស្រាយព្រំដែន

     – កម្ពុជា-វៀតណាម

     – កម្ពុជា-ឡាវ

     – កម្ពុជា-ថៃ

៤-ការងារបោះបង្គោល និងខណ្ឌសីមាព្រំដែន

     – កម្ពុជា-វៀតណាម: ការបោះបង្គោល និងខណ្ឌសីមាព្រំដែន

     – កម្ពុជា-ឡាវ: ការងារបោះបង្គោលព្រំដែន

     – កម្ពុជា-ថៃ: ការងាររុករកទីតាំងបង្គោលព្រំដែនចាស់

៥-ការងារដោះស្រាយបាតុភាពតាមព្រំដែន

៦-ការងារអភិវឌ្ឍន៍តាមបណ្តោយព្រំដែន

៧-ការងារផលិតផែនទីព្រំដែន

        រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានប្រកាសជាឱឡារិកថា កម្ពុជានឹងប្រែក្លាយតំបន់ដែលជាអតីតសមរភូមិទាំងអស់ឱ្យក្លាយទៅជា   ទីផ្សារ និងប្រែក្លាយតំបន់ព្រំដែនឱ្យទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងធ្វើការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យ ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់ព្រំដែនឱ្យមានជីវភាពធូរធាររស់នៅដោយគ្មានការភ័យខ្លាចក្រោមដំបូលសុខ​សន្តិភាព​តរៀងទៅ។