អបអរសាទរសន្តិភាពខួបទី២០

២៩ ធ្នូ ១៩៩៨ - ២៩ ធ្នូ ២០១៨
6

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងនាយករដ្ឋមន្រ្តីចិនអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខា លើឯកសារ អនុស្សារណៈ និងកិច្ចព្រមមួយចំនួន

ស្ថាបនិកសន្តិភាព
ស្ថាបនិកសន្តិភាព