មជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់ (ម.ត.ឯ.ច)

បណ្ណាសារ និងបរិក្ខារ

        បច្ចុប្បន្ននេះ ម.ត.ឯ.ច. មានតម្កល់សំណុំរឿង០០១ ចំនួន៧០២៦សំណុំ (មានបីភាសា គឺខ្មែរ អង់គ្លេស និងបារាំង) ដែលបានបញ្ចប់សាលដីកាស្ថាពររបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលប្រកាសនៅថ្ងៃទី៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២ លើសំណុំរឿងកាំង ហ្គេកអ៊ាវ ហៅ ឌុច។ ក្រៅពីនេះ ម.ត.ឯ.ច. នៅមានបណ្ណាល័យ បន្ទប់អាន សាលប្រជុំ និងបន្ទប់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណី ដែលបំពាក់ដោយឧបករណ៍ទំនើបៗបម្រើឲ្យការសិក្សា និងស្រាវជ្រាវផងដែរ។

 

 
ទូរស័ព្ទ: ០២៣ ២៣១ ២២១ / ០៩៥ ៧៥ ២៩ ៦៩
Email: info@ldc-eccc.gov.kh
Website: www.ldc-eccc.gov.kh
Facebook Page: មជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹង អ.វ.ត.ក. LDC
វិថី ឧកញ៉ា ម៉ុងរិទ្ធី (១៩២៨) និង ១១២៩ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ។