December 15, 2019

មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ទោះបីស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទក្របខណ្ឌណាក៍ដោយ នឹងបម្រើការងាររហូតដល់អាយុ៦០ឆ្នាំទើបដាក់ឱ្យចូលនិវត្តន៍។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *